Om metoden

Behandlingen utgår från en professionalisering av 12-stegsprogrammet

12-stegsprogrammet har en lång historia, med ursprung i den gemenskap vi i Sverige kallar för Anonyma Alkoholister. Sedan 1930-talet har miljontals människor funnit en väg till ett nyktert och drogfritt liv med hjälp av AA och liknande gemenskaper. Redan 1949 påbörjades en professionalisering av 12-stegsprogrammet i Minnesota i USA. Man fann tidigt att 12-stegsfilosofin i kombination med professionell behandling gav mycket goda resultat. Än idag är 12-stegsbehandling en av de mest använda metoderna vid behandling av beroendeproblematik.

 

Behandlingsformen har dock utvecklats mycket under de senaste 70 åren och har idag betydande inslag av andra evidensbaserade metoder – inte minst KBT. Därför har vi som arbetar med behandlingen ofta en bred utbildningsbakgrund och ett tvärvetenskapligt synsätt. Ett annat fundament i både 12-stegsfilosofin och inom 12-stegsbehandling är att föra budskapet vidare. Därför har de allra flesta behandlare som arbetar med detta gjort samma resa själv. Det anses vara en av orsakerna till att behandlingsformen ofta fungerar så bra – att klienten möter en behandlare som en gång i tiden har suttit i samma sits.

 

12-stegsbehandling handlar till stor del om att öka sin självkännedom. Under behandlingen diskuteras även existentiella frågor, men helt utan religiösa förtecken. Att genomgå en 12-stegsbehandling inkluderar även att delta i 12-stegsmöten. Detta eftersom behandlingstiden är begränsad, samtidigt som att leva nyktert och drogfritt är en livslång process. Målet är att nå en förhöjd livskvalitet genom total nykterhet och drogfrihet – den mest effektiva vägen enligt forskningen på området.

Om du är nyfiken på att läsa mer om aktuell forskning så finner du här länkar till ett par studier:

Rulla till toppen