success

Vill du också sluta dricka?
Vi erbjuder en enklare väg till hjälp

Välkommen till Cileo

Cileo är en öppenvårdsmottagning som erbjuder
professionell och personlig hjälp för dig som vill sluta dricka.

Företaget ägs och drivs av tidigare terapeuter från vårdgivaren Selfhelpgruppen i Stockholm, vilka har en gedigen erfarenhet och kunskap inom vården.

För dig som behöver hjälp

Känner du dig osäker? Testa om du behöver hjälp.

Frågorna hjälper dig att förstå om du är beroende eller riskerar att bli.

För arbetsgivare

Att agera i tid hjälper både företaget och medarbetaren

Som chef och arbetsgivare är du enligt lag ansvarig för att både motverka och förebygga skadligt bruk på arbetsplatsen. 

Boostveckan!

Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med beroendesjukdomen

Därför erbjuder vi nu en tjänst till dom som gått klart sin behandling på Cileo. Vi har valt att kalla den för Boostveckan.

Några uppdragsgivare

”Drivkraften ligger i glädjen att hjälpa en annan

människa tillbaka till livet och självrespekten”

Sofia Pihlström, grundare av Cileo AB

Rulla till toppen