Beroende är en folksjukdom

Om beroende

Forskningen visar att alkoholism är en varaktig (progressiv) sjukdom. Det innebär att den med tiden gradvis förvärras. Strax över 300 000 personer i vårt land är alkoholberoende. Sjukdomen drabbar inte bara personen som dricker utan även familj och vänner. Men sjukdomen går att behandla – det går att bli frisk!
 
Hur definieras alkohol- och narkotikaberoende inklusive substansbrukssyndrom? 
 
Nedanstående text är hämtad från CAN – nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.
 
 

Allmänt om droger

 
Ordet beroende är ett begrepp som används i samband med droger som alkohol, narkotika, tobak och en lång rad  narkotikaklassade läkemedel. Viktiga kännetecken för ett beroende är att man tappar kontrollen över sin konsumtion, får en ökad tolerans och abstinensbesvär. 
 
Två typer av klassificeringssystem används för att ställa diagnoser på det här området. Inom hälso- och sjukvården används ICD-10 medan DSM-5 ofta används inom psykiatri och forskning.
 
ICD-10 är framtaget av WHO och definierar bland annat beroende. För att ställa diagnosen beroende krävs att tre av följande sex kriterier ska vara uppfyllda under det senaste året.
 
 1. Starkt behov, ”sug”
 2. Svårigheter att kontrollera konsumtionen
 3. Förekomst av abstinenssymtom
 4. Toleransökning
 5. Tilltagande ointresse av annat än substansen
 6. Fortsatt konsumtion trots skador
DSM-5 är framtaget av American Psychiatric Association. Precis som med ICD-10 krävs att tre av följande påståenden uppfylls under det senaste året för att diagnosen beroende ska ställas.
 
 1. Ökad tolerans – behov av ökat intag av alkohol på grund av påtagligt minskad effekt.
 2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
 3. Använder t.ex. alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
 4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
 5. Mycket tid ägnas åt att få tag på t.ex. alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
 6. Viktiga aktiviteter på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc., överges eller minskas på grund av bruket.
 7. Bruket av t.ex. alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.    
I den senaste versionen av DSM-5 har diagnoserna missbruk och beroende slagits ihop till en diagnos som heter substansbrukssyndrom.
 

För mer information läs om

ICD-10 här ››
DSM-5 här ››

Vi svarar gärna på dina frågor. Kontakta oss här ››

Rulla till toppen