För företagare

Cileo erbjuder

Att agera i tid hjälper både företaget och medarbetaren

 
Vi vet att man som arbetsgivare kan känna sig osäker kring hur man skall hantera denna typ av problematik, då många företag idag saknar en konkret handlingsplan. Men just där kommer vår kompetens in. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa till i dessa frågor.
 
  • Alkohol-, drog- och spelberoenden utgör ingen grund för uppsägning (7§ LAS)
  • Tillstånden klassificeras som sjukdomar och sådana kräver rehabiliteringsskyldighet (3kap.2a§ 3 st AML)


Agera så fort du känner oro

Det är viktigt att du som chef och arbetsgivare är uppmärksam på varningssignaler och är medveten om vilket ansvar du har gentemot din medarbetare. Varningssignaler kan t.ex. vara humörsvängningar, samarbetssvårigheter och att korttidsfrånvaron ökar. Agerar du snabbt, så blir vinsterna för både medarbetaren och företaget avsevärda. Och du behöver inte tänka på vilka problem som ligger bakom medarbetarens skadliga bruk och beroende. Huvudsaken är att du agerar så snabbt du kan. Det signalerar att du tar ansvar, att du visar omsorg. Och det hjälper medarbetaren. Var också medveten om att rehabiliteringen måste ske i samförstånd mellan dig och din arbetstagare, det vill säga din arbetstagare måste erkänna sitt problem för att du ska kunna hjälpa.


Chefs och HR-stöd

I vår behandling ingår chefsstöd under hela behandlingstiden. Chefsstöd kan tex innebära hjälp att se över företagets alkohol- och drogpolicy, utbildning för dig som chef och din personal eller bara finnas till hand som ett stöd och bollplank genom process och behandling.

 
Rulla till toppen