Ditt stöd är
ovärderligt

Som chef och arbetsgivare är du enligt lag ansvarig för att både motverka och förebygga missbruk på arbetsplatsen. Du ansvarar också för hanteringen av problemet. Du är med andra ord skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att få medarbetaren att fullgöra sina överenskomna eller avtalade arbetsuppgifter.
 
  • Alkohol-, drog- och spelberoenden utgör ingen grund för uppsägning (7§ LAS)
  • Tillstånden klassificeras som sjukdomar och sådana kräver rehabiliteringsskyldighet (3kap.2a§ 3 st AML)
Vi vet att man som arbetsgivare kan känna sig osäker kring hur man skall hantera denna typ av problematik, då många företag idag saknar en konkret handlingsplan. Men just där kommer vår kompetens in. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa till i dessa frågor.
 

Agera så fort du känner oro

Det är viktigt att du som chef och arbetsgivare är uppmärksam på varningssignaler och är medveten om vilket ansvar du har gentemot din medarbetare. Varningssignaler kan t.ex. vara humörsvängningar, samarbetssvårigheter och att korttidsfrånvaron ökar. Agerar du snabbt, så blir vinsterna för både medarbetaren och företaget avsevärda. Och du behöver inte tänka på vilka problem som ligger bakom medarbetarens missbruk och beroende. Huvudsaken är att du agerar så snabbt du kan. Det signalerar att du tar ansvar, att du visar omsorg. Och det hjälper medarbetaren. Var också medveten om att rehabiliteringen måste ske i samförstånd mellan dig och din arbetstagare, det vill säga din arbetstagare måste erkänna sitt problem för att du ska kunna hjälpa.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare i processen

I vår behandling ingår chefsstöd under hela behandlingstiden. Chefsstöd kan tex innebära hjälp att se över företagets alkohol- och drogpolicy, utbildning för dig som chef och din personal eller bara finnas till hand som ett stöd och bollplank genom process och behandling.

Läs mer om chefers och arbetsgivares skyldighet och ansvar vid arbetsanpassning på Lawline.se
 
 

Avdragsgill

I många fall finns möjligheter för arbetsgivaren att göra avdrag för rehabilitering.
Läs mer hos Skatteverket ››

 
 
Vi svarar på dina frågor. Hör av dig till Cileo här ››
Rulla till toppen