Evidensbaserad beroendevård

Öppenvårdsbehandling för dig som vill bli nykter

När du har fattat ditt beslut om att söka hjälp och får behandling, så är våra ledtider korta. Ofta kan du starta behandlingen redan dagen efter ditt informationsmöte då vi har löpande intag.

Vår behandling leds alltid av välutbildade alkohol- och drogterapeuter som själva har varit beroende eller som är anhöriga till någon med ett beroende. Du blir respektfullt bemött och behandlingsgrupperna består aldrig av fler än 5 personer. I en liten grupp har vi större möjlighet att möta dig som individ, förstå dina behov och ge dig den trygghet du behöver – och förtjänar.

 

Grundbehandling

Under de första åtta veckorna är du hos oss på heltid, varje vecka, måndag till fredag. Du arbetar med dig själv i grupp med hjälp av erfarna terapeuter och du får stifta bekantskap med olika självhjälpsgrupper.

Utöver daglig gruppterapi, kommer du varje vecka att redovisa uppgifter/läxor, ha schemalagda enskilda samtal, samt lyssna på föreläsningar på teman som Hjärnan, Beroendepersonligheten och Skam & Skuld.

 

Eftervård

Under de följande tio månaderna träffas vi en gång i veckan under en och en halv timme, för att fortsätta arbetet du påbörjade i grundbehandlingen. Du är då sannolikt tillbaka i ditt ordinarie arbete och kan behöva stöd i din nya nyktra roll på arbetsplatsen, i familjen eller både och. Totalt investerar du 12 månader med oss. I gengäld finner du ett nytt sätt att leva.

 

Efter ett år – säkerställ och fyll på nykterheten! Läs mer om Cileo Boostvecka! ››

Rulla till toppen